Region Värmland ber ungdomar om hjälp inför "Värmland 2020"

Region Värmland ska anordna en visionsdag den 6:e november på UNO i Karlstad. För att locka ungdomars intresse för visionsdagen besöker Region Värmland gymnasieskolor och berättar om projektet ”Värmland 2020”. I går besökte de Sundsta gymnasiet i Karlstad.

Ungas tankar kring Värmlands framtid kommer att ligga till grund för Region Värmlands utvecklingsplan som ska vara klar under hösten 2008. Utöver ungdomar har Region Värmland gått ut till några regionala organisationer och frågat vad som är deras framtidsvision om Värmland.