Vi gjorde fel, säger Kriminalvården

Kriminalvården erkänner fel när en intagen ville byta anstalt, från Karlskoga till Haparanda. Det borde inte ha tagit över tre månader innan beslut kom, medger Kriminalvården.

Personalen ville ge den intagne större chans att få ja till ansökan, genom att han började sköta sig. Men det var inte deras sak att lägga sig i placeringsenhetens kommande beslut. Det skriver Kriminalvården till JO, dit den intagne vänt sig efter avslaget på ansökan.