Karlskoga planerar teknikpark

Karlskoga kommun planerar att starta en teknikpark.
Tanken är att skapa ett bättre samarbete mellan teknikföretagen i kommunen och att locka fler företag till regionen.

Nu ska Karlskoga kommun göra en förstudie för att undersöka hur Teknikparken ska organiseras.
Förstudien beräknas vara klar om några månader och sen hoppas kommunen kunna ha en projektbeskriving klar inom ett år. Inblandade i projektet är också Möckelnföretagen, Lärcentrum och företaget Inkubera som arbetar med att utveckla nya företag i länet.
Enligt näringslivschefen i Karlskoga, Margareta Sjögren, skulle en framtida teknikpark kunna bli mycket betydelsefull för kommunen.
En teknikpark innebär i praktiken att företagen samsas om till exempel konferenslokaler, receptioner och teknisk utrustning. 
I grunden handlar det om att småföretagen ska kunna dra nytta av de större väletablerade företagen när det kommer till att utbyta erfarenheter med varandra.
Och från kommunen och företagens sida är man nu otålig att komma igång med projektet.