Värmlands sista länsarbetsdirektör nöjd med jobbläget i länet

Vid årsskiftet läggs Länsarbetsnämnden ner, och landets alla länsarbetsdirektörer försvinner.  Här i Värmland blev Eeva Vestlund den sista direktören. Hon har haft tjänsten i tre år, och kan se tillbaka på en arbetsmarknad som blivit allt ljusare.

Prognoserna som Eeva Vestlund har lämnat har ofta varit glädjande. Senast kom nyheten att man räknar med 1500 nya jobb under 2008.

De sista åren har också varit fyllda av förändringar i och med regeringsskiftet. Instegsjobb, nystartsjobb och jobbgaranti är bara några exempel.

Nu ska Länsarbetsnämnden och Arbetsmarknadsverket läggas ner, och arbetet skötas av nya myndigheten Arbetsförmedlingen i stället. Där har Eeva Vestlund fått nytt jobb.

Från Värmland tar hon med sig vetskapen om att länet för första gången har samma arbetslöshetssiffror som resten av landet, och hon vill lyfta fram det goda samarbetet mellan näringsliv och offentlig sektor. Dessutom, menar Eeva Vestlund, att Värmland har placerat sig på företagskartan.