Bergslagslänen jobbar tillsammans

De fem Bergslagslänen Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro har startat ett gemensamt projekt för att locka fler turister och skapa fler jobb.

12 så kallade noder har pekats ut, alltså 12 intressanta besöksmål i Bergslagen. Noderna bildar en destination för första gången i riksantikvarieämbetets historia. Detta ska locka turister och skapa fler jobb.

Det är kommunerna och länsstyrelserna i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro som ska samordna projektet.