Något färre larm i fjol för Räddningstjänsten

Räddningstjänsten åkte under 2007 ut på något färre larm än under 2006. Det enda sorts tillbud som procentuellt ökade rejält var drunkning, 13 stycken mot ett året innan. Det visar Räddningstjänstens sammanställning av 2007.

De åkte ut på 1479 larm 2007 jämfört med 1516 året innan. Både bränder och trafikolyckor har minskat något. Den största enskilda posten, 390 stycken, var automatlarm som visat sig vara falska.