Delade meningar om rovdjursutredning

Just nu är regeringens rovdjursutredning ute på remiss.
I går lämnade 25 organisationer över manifestet Rovdjursfacklan till länsstyrelsen, en skrivelse där man ställer sig bakom utredningen.
Men alla håller inte med om förslaget, som bland annat innebär att länsstyrelserna istället för Naturvårdsverket, ska få bestämma om jakt.

Gösta Ljungberg, naturskyddsföreningen i Värmland och även medlem i länsstyrelsens rovdjursråd, är en av dem som är kritiska.
Förutom en oro för att jägarkåren ska utöva ett alltför hårt tryck på länsstyrelsen om jakt på varg och lo, tycker också Naturskyddsföreningen att vargen idag är diskriminerad som djurart.