Hemsida ska hjälpa unga hitta bostad

Nu ska det bli lättare för unga att komma in på bostadsmarknaden.
Boverket har fått i uppgift av regeringen att starta en hemsida på internet för att framförallt hjälpa unga in på den svåra bostadsmarknaden.

Där ska det gå att både läsa om konsumenträttigheter och få hjälp att hitta bostad, något som 16-åriga Emma Nillsson tycker vore bra, då hon säger att det är svårt idag.
Hemsidan ska vara klar i höst och kommer att kosta tre miljoner kronor.