Nytt hotell vid Sahlströmsgården?

Turistsatsningarna i Torsby fortsätter 2008. Som vi berättat tidigare så storsatsas det i skidanläggningen Mattila och i anslutningen till skidtunneln byggs det ett testcenter och gym som även innehåller en boendedel med 55 sängplatser.
Även i Branäs fortsätter byggandet av enheter för boende.

Ett nytt hotell i Torsby har länge stått på näringslivets önskelista och nu pågår diskussioner om ett nybygge vid Sahsltrömgården strax utanför samhället.
Ingen vill idag uttala sig om projektet men enligt vad Radio Värmland erfar ska det röra sig om ett trettiotal rum i en byggnad som kommer att smälta in i den bevarade kulturmiljön.