Transcom anmält till Konsumentverket

Två anmälningar om att företaget Transcom i Karlskoga ringer upp personer som är anslutna till NIX-registret har kommit in till Konsumentverket.

Företag som ringer i marknadsförings- eller försäljningssyfte får inte ringa upp en person som är ansluten till NIX-registret.
Transcom har under flera tillfällen ringt upp två telefonnummer som är anslutna till NIX. Transcom ombeds nu därför att förklara sig till Konsumentverket, annars riskerar de viten.