Godkänt för John Bauer Gymnasiet

Skolverket ger John Bauer Gymnasiet i Karlstad godkänt vid sin senaste inspektion.
Gymnasiet får bland annat beröm för sitt arbete med värdegrunder och att få eleverna att ta ansvar.

Även studiernas innehåll och arbetssätt fungerar bra, enligt Skolverket.
Däremot är flera av elevernas betyg sämre än riksgenomsnittet och gymnasiet har enligt Skolverket för många lärare som undervisar i ämnen de inte är behöriga för.