Skidtunneln stänger på söndag

På söndag stänger skidtunneln i Torsby. Först i juni öppnas den igen.Orsaken är att det i närområdet nu är gott om natursnö och när så är fallet är det bara enstaka skidåkare som väljer tunneln.