Filipstad

Långsam kommun får JO-kritik

Filipstads kommun kritiseras av justitieombudsmannen (JO) för att ha varit alldeles för långsam med att lämna ut begärda handlingar till en kvinna i kommunen.

Det tog Filipstadsbon över en månad innan hon fick ut alla de s k allmänna handlingar hon velat ha, samtidigt som tryckfrihetsförordningen talar om skyndsam handläggning. Filipstads kommun har förklarat förseningen med noggrann sekretessprövning i kombination med pressad personalsituation. Men det är ingen godtagbar ursäkt, anser en kritisk justitieombudsman.