Sunne

Miljontvist med Fortum går vidare

Sunne kommun kräver Fortum Generation AB på nära 1,8 miljoner kronor och överklagar till Miljööverdomstolen för att få rätt.

Kommunen anser att driften av Rottnens kraftverk, ägt av Fortum Generation AB, har orsakat så stora skador på en bro över Rottnaälven att bron blivit obrukbar.