KARLSTAD

Ansökan prutad med halv miljon

Karlstads kommuns ansökan om 800 000 kronor från Migrationsverket för kostnader i samband med flyktingmottagning har skurits ner med en halv miljon kronor.

Kommunens ansökan om 330.000 kronor till bland annat kompetensutveckling och informationsinsatser har avslagits med motiveringen att då insatserna avser asylsökande kan ersättning inte ges. Däremot får kommunen 300 000 kronor för extraordinära kostnader i samband med flyktingmottagande. Pengarna ska gå till personalförstärkning inom boende och till projektledare.