Karlstad

Nöjda bussresenärer efter omläggning

Höstens stora bussomläggning i Karlstad ökade resandet med 13 procent, och Karlstadsbuss får också högt betyg i en nationell kundundersökning.

78 procent av resenärerna och 68 procent av Karlstadsborna i stort säger sig vara nöjda med bussbolaget. Det placerar Karlstadsbuss rejält över riksgenomsnittet i Svenska lokaltrafikföreningens enkät. Sedan linjenätet förenklats och turtätheten ökat förbereds ytterligare trafikförbättringar, berättar Karlstadsbuss.