karlstad

Prover ska avgöra rasrisken

Nu ska prover tas på mark runt Norsälven för att avgöra om det finns en risk för ras.

Sedan i fredags bevakar räddningstjänsten marken vid en fastighet i Trossnäs, efter att man upptäckt sprickor i marken och en stolpe som börjat luta.

För att avgöra rasrisken måste nu grundliga undersökningar av marken göras. Det kan ta flera veckor innan alla uträkningar är klara, och till dess får fastighetägaren inte sova i sitt hem.

Någon risk för övriga fastigheter kring älven finns inte i dagsläget, men räddningstjänsten följer utvecklingen noga, enligt räddningschef Stefan Bergström.