KIL

Brottsoffermyndigheten sänker skadestånd

En 22-årig Kilsbo som i december 2006 misshandlades svårt av två män med anknytning till Hells Angels får skadeståndet kraftigt sänkt av Brottsoffermyndigheten.

Hovrätten, som dömde de två männen till 3 respektive 3,5 års fängelse, ansåg att 22-åringen skulle få ett skadestånd på 55.000 kronor.

Brottsoffermyndigheten tyckte att den summan var för hög och har nu sänkt skadeståndet till drygt 30.000 kronor.