Kristinehamn

Sopsorteringen kritiseras

Hyresgästföreningen Region Mitt tycker att sopsorteringen i Kristinehamn och tre andra undersökta mellansvenska kommuner inte fungerar.

Alltför krångligt för många och för en del också näst intill äckligt i skräpiga återvinningsrum och återvinningsstationer, stationer som dessutom är svårtillgängliga om man saknar bil. Det menar Hyresgästföreningen som kräver att ansvariga ger hyresgästerna realistiska möjligheter för återvinning av förpackningar och returpapper.