Kritik efter dåligt anhörigstöd i vården

En mamma vars son avled efter en trafikolycka och som anmält brister i vården får delvis rätt av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Bristerna leder inte till någon disciplinpåföljd för de anmälda sjuksköterskorna, men HSAN lämnar ärendet till patientnämnden för åtgärd. Enligt HSAN fanns brister när det gäller bland annat stöd, hjälp och information, vilket patienter har rätt till för att kunna tillvarata sina intressen inom hälso- och sjukvården.