Sunne

Kulturpersonligheter till kamp mot rasism

Sunne kommun tar nu hjälp av kommunens främsta kulturpersonligheter i kampen mot rasism och främlingsfientlighet.

Flera konstnärer, musiker och författare ska besöka andra världskrigets koncentrationsläger i Polen. Deras besök ska sen mynna ut i bland annat utställningar och konserter som ska finansiera skolresor till lägren.