trossnäs

Ingen får flytta tillbaka till Trossnäs

Ingen av de boende vid rasriskområdet Trossnäs får flytta tillbaka, det visar resultatet av de fortsatta undersökningarna som gjorts på platsen.

Kommunen ska nu titta på vad eventuella förebyggande åtgärder skulle kosta. Samtidigt värderas fastigheterna, för att man ska kunna ta slutgiltiga beslut. Den 10 mars redovisar kommunen kostnadsberäkningarna.

Staten bekostar 80 procent av det billigast åtgärdsalternativet. Så en del i kostnadsberäkningarna är att värdera husen. Är husen inte värda så mycket kanske det blir billigare att lösa in dem än att åtgärda marken.

En annan del som måste analyseras vidare också, är om åtgärder här ökar erosionen på andra ställen längs älven och kanske hotar andra hus och markområden istället.