Fler värmlänningar förra året

Värmlands folkmängd ökade förra året med 337 personer. I fem av Värmlands sexton kommuner ökade antalet invånare.

Mest ökade Karlstad med 763 personer, därefter kommer Arvika med 119, Hammarö och Kristinehamn med 58 vardera samt Årjäng med 56.
Största befolkningsminskningen i Värmland hade Filipstad med 170 och Hagfors med 134 färre invånare.
Vid årsskiftet uppgick Värmlands befolkning till 273.826 personer.