Torsby

Processen om Transtrand måste tas om

Hela rättsprocessen om Transtrands friskola i Torsby kommun måste tas om från början.
Idag kom regeringsrättens slutliga dom och regeringsrätten har endast gett prövningstillstånd i partsfrågan - det vill säga vem som är formell motpart till Torsby kommun i målet.

Utslaget i regeringsrätten innebär att det slås fast att det är friskoleföreningen som är part i målet och inte Skolverket, vilket blir prejudicerande för liknande ärenden i framtiden.
Det betyder samtidigt att hela frågan om friskolans rätt till kommunalt bidrag måste prövas på nytt i Länsrätten.
Skolan kommer att drivas vidare som vanligt i avvaktan på slutligt avgörande.