Forshaga

Kvinna nära kvävning efter personalfel

En enhetschef i Forshaga kommun anmäler missförhållande enligt lex Sarah till Länsstyrelsen. Anledningen är att en svårt handikappad kvinna med bland annat sväljproblem av en personlig assistent fått en hel bulle, som hon satte i halsen och höll på att kvävas.

Händelsen slutade lyckligt eftersom en sjuksköterska kom till undsättning och kvinnan skickades till sjukhuset där hon fick ligga kvar till dagen efter.
I rutinerna runt kvinnan, som är beroende av personliga assistenter hela dagen, finns både muntliga och skriftliga instruktioner om att all mat skall mixas och ingen mat får ges hel. Dessa rutiner har gåtts igenom många gånger innan denna händelse inträffade.
I anmälan till länsstyrelsen framkommer också att det varit samarbetsproblem i arbetsgruppen och bristfällig kommunikation. Personal har inte kunnat arbeta med varandra utan konflikter och information dem emellan har inte fungerat.
I nära anslutning till denna händelse inträffade två andra händelser enligt lex Maria och alla tre hänger ihop.
Efter det inträffade har personal omplacerats och en helt ny arbetsgrupp arbetar hos kvinnan. Dessa har fått introduktion och information där även distrikssköterskan varit med.