Tre självmord lex Maria-anmäls

Landstinget i Värmland har gjort fyra nya anmälningar till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Tre anmälningar rör psykiatrin och en kirurgin.

Den första anmälan gäller en kvinna i 30-årsåldern som förra sommaren gjorde ett allvarligt självmordsförsök. Hon hade därefter kontakt med läkare och kurator på en vårdcentral. Under hösten försämrades kvinnan och i november tog hon sitt liv.

Den andra anmälan rör en 50-årig man som vid flera tillfällen vårdades inom psykiatrin. Han skrevs ut på egen begäran någon dag tidigare än planerat och avböjde fortsatt kontakt. I höstas tog mannen sitt liv, sex dagar efter utskrivningen från sjukhuset.

Den tredje anmälan gäller en mycket ung man som under flera år haft kontakt med barn- och ungdomspsykiatrin. I slutet av mars 2007 skickades en remiss till vuxenpsykiatrin för att de skulle ta över vården av mannen, men i augusti upptäcktes att remissen kommit på avvägar. Mannen fick en tid i september. Den 1 oktober kontaktades barn- och ungdomspsykiatrin om att mannen tagit sitt liv någon dag tidigare.

Den sista anmälan handlar om en 70-årig kvinna som i augusti förra året sökte vård för akuta buksmärtor. Kvinnan hade någon dag tidigare fått en urinkateter inlagd. Kvinnan opererades och det visade sig att urinkatetern gjort hål i tarmväggen på två ställen. Natten efter operationen blev kvinnan sämre och hon avled samma dag.