Båder ris och ros för nytt SFI-prov

Regeringens förslag att skärpa kraven på elever som läser Svenska för invandrare, SFI, har mötts av kritik från bland annat Lärarförbundet.
Regeringen vill införa nationella slutprov och tidsbegränsa studierna till tre år.
Anders Johannesson, rektor för Karlstad-Hammarö vuxenutbildning, är positiv till förslaget om nationella slutprov men han är motståndare till tidbegränsade studier.