Karlstad

Fortsatt handikappmissnöje med stadshuset

Stadshuset i Karlstad är fortfarande inte fullt tillgängligt för funktionshindrade personer, trots satsningen på en ombyggnad av entrén.

Hissarna från bottenvåningen är så små att personer med vissa hjälpmedel, som exempelvis trehjuliga elrullstolar, inte kan använda dem. Handikappföreningarna i Karlstad skriver nu till stadsbyggnadsnämnden att problemen måste åtgärdas så snart som möjligt, annars får inte alla medborgare full delaktighet.