Tungt för tidningarna

Dagspressen fortsätter att minska. Upplageminskningen för Värmlands Folkblad var förra året 900 exemplar, för Nya Wermlands-Tidningen 700 och för Karlstads-Tidningen ett tapp på 500 exemplar.

Enligt sammanställningen från Tidningsstatistik AB ökade samtidigt tre värmländska tidningar med 100 exemplar vardera - det gjorde Värmlands-Bygden, Filipstads Tidning och Nya Kristinehamns-Posten. Totalt i landet minskade dagspressen med drygt 107.000 exemplar - vinnare mot strömmen var framförallt Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten.