LRF ersätter Jensen med Rogne?

Ny ordförande i LRF Värmland blir av allt att döma Dag Rogne, 46-årig agronom från Säffle.

Hans-Ove Jensen lämnar ju ordförandeskapet i LRF Värmland efter tolv år på posten. Vid regionstämman i mars kan LRF Värmlands styrelsen få lika många män som kvinnor, vardera fem stycken, om valberedningens förslag går igenom.