Arbetsmiljöproblem på CSK

Uppvakningsenheten på Centralsjukhuset i Karlstad har för trånga lokaler för sin verksamhet och en arbetsmiljö med för mycket störande ljud. Det skriver Arbetsmiljöverket efter en inspektion som gjordes på avdelningen i januari.

Enligt verket är utrymmena mellan vårdplatserna för små, och utformningen på den kombinerade receptionen och väntrummet gör det svårt att hålla på patientsekretessen. Senast den 30 maj måste uppvakningsenhetens chefer meddela hur de tänker åtgärda arbetsmiljöproblemen.