Läkemedelskostnaderna ökar mindre

Landstingets läkemedelskostnader ökade med 3,7 procent i fjol, upp till 803 miljoner kronor. Motsvarande siffra för 2005 låg på 8,2 procent.

Kostnadsökningen för läkemedel på recept var lika stor, vilket placerar Värmland strax under riksgenomsnittet på 3,9 procents ökning. Landstingets läkemedelschef Susanne Nilsson är nöjd med att de åtgärder de satt in för att begränsa kostnadsökningen gett effekt.