CSK-läkare kritiseras av ansvarsnämnden

En läkare vid Centralsjukhuset i Karlstad får kritik av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Anledningen är att han vid behandling av en man som hade knäbesvär inte skickade ledvätska som tappats för analys.

Detta fel från läkarens sida kritiseras, men medför inte någon disciplinpåföljd. Mannens uppgifter att han anser sig blivit nonchalant behandlad prövas inte av HSAN.