Kommuner har problem med modersmålsundervisning

Antalet skolelever som har rätt till undervisning i utländska modersmål ökar stadigt, men flera av Värmlands kommuner har haft stora problem med att kunna erbjuda modersmålsundervisning de senaste åren.

Det visar en kartläggning som Sveriges Radio gjort.

11 av länets kommuner plus Karlskoga har svarat på enkäten. Åtta av dessa har någon gång under de senaste två åren haft problem med att erbjuda modersmålsundervisning fullt ut. I sju fall har bristen lett till utebliven undervisning.

De språk som berörs i länet är bland annat kurdiska, persiska, somaliska, spanska, thai och holländska.

I de flesta fallen beror problemen helt enkelt på att det inte går att finna lämpliga lärare i kommunen. Någon nämner också arbetsvillkoren som en anledning till att det är svårt att få lärare. Det handlar ofta om deltidstjänster med utspridda arbetstider.

I fem av kommunerna har mindre än häflten av modersmålslärarna behörighet att undervisa.

Barn och unga med ett annat modersmål än svenska har enligt grundskoleförordningen rätt till modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan, om det finns fler än fem elever och det går att hitta en lärare.

För de nationella minoriteterna Samer, Romer och Tornedalsfinnar är reglerna tydligare:

Undervisning ska ges även om det bara finns en enda elev som begär det, och även om språket inte används som dagligt umgängesspråk hemma. Från och med hösten 2008 gäller detta även för finska och jiddisch. Ingen av de värmländska kommunerna räknar än så länge med några problem i och med de nya reglerna, enligt SRs enkät.