Molkom

Ombyggt värdshus upprör

Ägaren till Graninge Värdshus i Molkom anmäls för brott mot plan- och bygglagens s k varsamhetsparagrafer. En fullskalig kulturmiljöskövling av ett av samhällets allra vackraste och mest tongivande hus - enligt den byggnadsingenjör som anmält vad han kallar praktskandal.

Han menar att det som pågår måste stoppas omedelbart, och att huset återställs till ursprungsskicket. Det handlar bl a om fönsterbyten och invändig taksänkning på värdshuset i Molkom, något som redan inkopplade stadsbyggnadsförvaltningen tidigare inte haft något att invända mot.