Krympt vinst för Milko

Mejerijätten Milko gjorde förra året en vinst på 2,8 miljoner kronor jämfört med ett rörelseresultat på 16,3 miljoner året dessförinnan.

Milkoledningen betecknar ändå resultatet som starkt, med tanke på att man under året betalat ut ett av landets högsta mjölkpriser till sina medlemmar. Samtidigt har också priserna mot handeln höjts och bl a exporten ökat. Milkos omsättning ökade från 2,5 miljarder till förra året 2,6 miljarder kronor.