Sköterska hade sexrelation med patient

Socialstyrelsen ser allvarligt på att en sjuksköterska inom psykiatriska öppenvården i Värmland haft en sexuell relation med en patient.

Efter att relationen uppdagats och anmälts av verksamhetschefen har sjuksköterskan ångrat sig djupt och sagt upp sin anställning. Socialstyrelsen bedömer handlingen som oansvarig, men att det inte föreligger några risker för patientsäkerheten som föranleder ytterligare åtgärder från Socialstyrelsens sida.