Karlskoga

Morphic till börsen

Miljöteknikföretaget Morphic Technologies i Karlskoga har godkänts för notering på Stockholmsbörsen.

Första handelsdag blir den 4 mars. Någon nyemission kommer inte att ske i samband med noteringen, enligt ett pressmeddelande från bolaget.