Kristinehamn

Fortsatta protester mot Sunneberg

Protesterna mot det planerade ungdomshemmet Sunneberg utanför Kristinehamn fortsätter.
Hittills har över 300 grannar överklagat att länsstyrelsen i slutet av januari gett klartecken till nybyggnationen.

Det har varit flera turer i detta ärende som sysselsatt många både på länsstyrelsen och i kommunen. Förra gången var det 440 överklaganden.
Det har även medfört stora portokostnader eftersom grannarna valt att inte överklaga i grupp utan var och en för sig, och alla svarsbrev måste skickas rekommenderade.
Nu blir det regeringen som får avgöra vilken hänsyn som ska tas till grannarnas åsikter.