Landstinget

Cancervård anmäld till Socialstyrelsen

En kvinna som fortfarande har många frågetecken runt sin makes död för snart två år sedan har nu gjort en anmälan till Socialstyrelsen.

Kvinnan tycker bland annat att maken felbehandlades för sin cancer och att inte tillräckliga röntgenundersökningar gjordes.
Hon vill nu för dessa försummelser ha en opartisk granskning av makens journal och få ansvarsfrågan prövad.