Karlstad

Miljöbrott vid Mangenbaden?

Länsstyrelsen har anmält de nya ägarna till Mangenbadens camping i Karlstad för misstänkt miljöbrott.

Campingen ska byggas ut - men enligt länsstyrelsen är de grävnings-och schaktningsarbeten som gjorts mer omfattande än vad myndigheten gett tillstånd för. Och att det lett till att de geologiska värdena skadats i det naturvårdsområde som campingen ligger i. Det är nu åklagare som får avgöra om campingägaren, Caravan Club, gjort sig skyldig till brott.