Hårda tider för skogsentreprenörer

Det är ekonomisk kris för många av landets skogsmaskinentreprenörer. Flera entreprenörer som investerat miljontals kronor i maskiner riskerar nu att gå i konkurs.

Det är flera faktorer spela in. Dels har bränslet och reservdelar blivit dyrare och lönerna stigit, och dels riskerar flera entrepenörer att nu gå i konkurs eftersom uppdragsgivarna inte går med på några prishöjningar. Det trots att uppdragen att fälla skog och transportera den inte blivit mindre den senaste tiden, eftersom priset på skogsråvaran sällan varit så hög som nu.

En skogsmaskin, en röjare eller skotare som transporterar ut virket till farbar väg kostar flera miljoner i inköp, men för att klara av betalningarna idag räcker det inte med att jobba bara under veckorna.