Landstinget

Säffleläkare varnas av HSAN

En vikarierande överläkare vid psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Säffle varnas av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd för bristande vård.
Enligt HSAN har läkaren ”haft en alltför snäv infallsvinkel” vid bedömningen av en patients besvär.

Efter att ha träffat en manlig patient en enda gång ställde läkaren bland annat diagnoserna emotionell instabil personlighetsstörning början till demensutveckling till följd av alkoholmissbruk.
Mannen har tidigare haft kontakt med den psykiatriska öppenvården på grund av bland annat ångest, nedstämdhet och hög alkoholkonsumtion. Han fick då hjälp av en kurator och tog sig ur sitt alkoholmissbruk.
Mannen har sen dess haft tät samtalskontakt med kurator och besökte den kvinnliga vikarierande överläkaren i november 2006 för att se om han kunde fortsätta vara sjukskriven. Då ställde hon dessa helt nya diagnoser.
HSAN tycker att läkaren inte fört något resonemang om varför hon ställt diagnoserna och de tycker också att hon koncentrerar sig alltför mycket på mannens tidigare alkoholmissbruk. Därför varnas läkaren.