Karlstad

4H-gården byggs ut

4H-gården på Gräsdalen utanför Karlstad kan få sin efterlängtade och nödvändiga utbyggnad.

Det framkommer av slutsaterna i en förstudierapport sammanställd av kultur- och fritidsdirektören Mats Ahrén och teknik- och fastighetsdirektören Hans Wennerholm.
Verksamheten på 4H-gården har stor betydelse för främst flickidrotten i Karlstad, och ombyggnaden kommer att prioriteras som investeringsprojekt under budgetperioden 2009-2011.