Karlstad

Hemtjänsten börjar använda SMS

Nu ska hemtjänsten i Karlstad börja kalla in personal via SMS. Tidigare har inringningen av vikarier tagit lång tid eftersom det kan vara svårt att få tag på de aktuella personerna och hitta någon som kan hoppa in.
Med den nya tekniken skickas ett SMS ut samtidigt till alla som är aktuella, och den som ringer tillbaka till sin chef först, får skiftet.