Landstinget

Kurator avskedas efter regelbrott

Landstinget i Värmland avskedar en av sina kuratorer efter flera tjänstefel och regelbrott.

Kuratorn, som jobbat på en vårdcentral, har enligt landstinget åsidosatt sin anmälningsskyldighet genom att inte anmäla misstankar om missförhållande för ett barn.
Landstinget menar också att kuratorn försvårat arbetet för kommunens socialnämnd, brutit mot reglerna för journalföring, och att agerandet har utsatt ett barn och barnets föräldrar för onödigt lidande och risker.