Karlstad

Nämndordförande besvarar kritik

Efter kritik försvarar Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstad att man gjort en egen ansökan till länsstyrelsen om statliga pengar för att skapa ett stödcenter till kvinnor och barn som utsatts för våld. Anledningen att man nu gör det själv är att länsstyrelsen tidigare avslagit en gemensam ansökan från nämnden där även kranskommuner, Alla Kvinnors Hus och Brottsofferjouren var med.