Landstinget

Gripen får rätt till kameraövervakning

Vårdcentralen Gripen i Karlstad får ha en övervakningskamera i väntrummet på sin jourmottagning, det slår nu länsrätten fast i en dom.

Landstinget hade fått tillstånd för sin kamera av länsstyrelsen, men justitiekanslern överklagade tillståndet.
Men länsrätten går på länsstyrelsens linje, och anser att behovet av att kunna övervaka patienterna väger tyngre än den personliga integriteten.
Det är för att kunna ha medicinsk bevakning av patienterna i väntrummet, och för att förebygga våldssituationer, som landstinget vill ha en kamera på vårdcentralen.