IT-företagen letar arbetskraft

IT- och telekomföretagen i Värmland behöver rekrytera minst 270 personer under 2008.
Det visar en kartläggning som Compare Karlstad gjort bland de 50 största intressentföretagen.
Det stora problemet är att få tag på kompetent arbetskraft, säger projektledare Mikael Lundström på Compare