Defibrilator borde finnas på köpcentrum

På platser där tusentals människor samlas varje dag borde det finnas tillgång till hjärträddning med hjälp av livräddande hjärtstimulerings-apparater, så kallade defibrilatorer. Det tycker bland andra Magnus Jarneman, polis i Karlstad.
Till exempel köpcentrat Bergvik har en jourgrupp som kan hjärt- och lungräddning - men någon defibrilator har dom inte. I amerikanska köpcentra är sådana vanliga. Med bara en kortare utbildning kan exempelvis köpcentrapersonal med hjälp av en defibrilator rädda liv om någon drabbas av hjärtstillestånd.